Privacyverklaring

Wat is de AVG?
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). In de AVG zijn regels opgenomen over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. De AVG vraagt meer transparantie van bedrijven over hoe zij persoonsgegevens verwerken. Mensen krijgen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacy rechten worden namelijk versterkt en uitgebreid. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke informatie verzamelt Stringenergy?
Stringenergy verzamelt onder andere je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens, IP-adres en gegevens verzameld door cookies.

Hoe worden deze gegevens gebruikt?
Stringenergy gebruikt de gegevens die zij verzamelt voor de volgende doeleinden:

  • Communicatie met betrekking tot je bestelling
  • Klantenservice
  • Statistische doeleinden
  • Geautomatiseerde gegevensverwerking
  • Optimaliseren van de dienstverlening van Stringenergy

Deelt Stringenergy gegevens met derden?
Stringenergy maakt gebruik van Mollie als betaaldienstverlener. In die context kunnen je gegevens tussen Stringenergy en Mollie worden gedeeld. Verder deelt Stringenergy nooit gegevens met derden.

Hoe wordt informatie bewaard en beveiligd op de servers van Stringenergy?
Stringenergy gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Stringenergy gebruikt diverse beveiligingsmethoden om je persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik of openbaarmaking.

Hoe lang bewaart Stringenergy deze gegevens?
Stringenergy bewaart de persoonsgegevens van haar klanten onbeperkt. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om indien nodig met je te kunnen communiceren over je bestelling.

Hoe krijg ik inzage in mijn gegevens bij Stringenergy?
Je kunt ons altijd een e-mail sturen met als onderwerp ‘Inzage Persoonsgegevens’ en aangeven dat je inzage wilt in je gegevens. Onze klantenservice zal je verzoek binnen 14 dagen verwerken.

Hoe verwijder ik mijn persoonsgegevens van Stringenergy (Recht op vergetelheid)?
Je kunt ons altijd een e-mail sturen met als onderwerp ‘Verwijderen Persoonsgegevens’ en aangeven dat je jouw gegevens wilt laten verwijderen. Onze klantenservice zal je verzoek binnen 14 dagen verwerken. Indien je de gegevens volledig laat verwijderen, kunnen deze niet meer door Stringenergy geraadpleegd worden.

Hoe draag ik mijn persoonsgegevens van Stringenergy over naar mijzelf of een derde partij (Recht op dataportabiliteit)?
Je kunt ons altijd een e-mail sturen met als onderwerp ‘Overdragen Persoonsgegevens’ en aangeven dat je jouw gegevens wilt laten overdragen naar jezelf. Onze klantenservice zal je verzoek binnen 14 dagen verwerken.

Hoe neem ik contact op met Stringenergy als ik vragen heb over de privacyverklaring van Stringenergy?
Voor vragen over het gebruik van persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen.

.